تاريخ انتشار: دوشنبه 1397/9/5 کد خبر: 36714

بزودی چکیده 150 کلمه ای آثار پژوهشگاه به زبان عربی بر روی سایت قرار می گیرد

چکیده 150 کلمه ای کتاب های پژوهشگاه با هدف غنی سازی و ارتقا صفحات عربی سایت به زبان عربی ترجمه شده است.

   حسین صافی صیاحی به عنوان مترجم و دکتر علی فتحی به عنوان ناظر و ارزیاب در این برنامه حضور داشتند.

 
 

   شایان ذکر است این اقدام جزئی از برنامه توسعه و ارتقا سایت پژوهشگاه است که با هدایت و راهبری دکتر عبداله توکلی معاون پژوهش، آموزشی و فناوری در چهل دومین جلسه شورای تخصصی پژوهش و فناوری به تصویب رسیده و به اجرا درآمده است.

   گفتنی است ترجمه چکیده آثار پژوهشگاه به زبان انگلیسی نیز در حال انجام است.

منبع: واحد خبر روابط عمومي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.