اقتصاد خرد با رویکردی انتقادی بر اساس نگرش اسلامی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 278
قیمت (ریال) : 150000 ریال

چکیده کتاب

با توجه به تأثیر عمیق گرایش‌های اعتقادی و مذهبی در اهداف، روش‌ها و محدودیت‌های پیش‌رو و تأثیر همه این‌ها بر رفتارهای اقتصادی افراد، به نظر می‌رسد تحليل­هاى اقتصاد خرد را نتوان براى همه جوامع انسانی به طور يكسان به­کار برد؛ زیرا که به اقرار نظریه پردازان این شاخه از علم اقتصاد، چنین نظریه‌هایی متناسب با ارزش‌های جوامع لیبرال تدوین شده است. این کتاب با توجه به باور مزبور، در صدد آن است که با رویکردی انتقادی - اسلامی، تفاوت‌های مزبور میان جوامع اسلامی و لیبرال را برجسته و از این طریق زمینه‌های تدوین اقتصاد خرد اسلامی را فراهم کند.
شایان ذکر است که کتاب حاضر حاصل بازبینی و تجدید نظر اساسی ساختاری و محتوایی در کتاب «درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی» است. در این کتاب که در سیزده فصل تدوین شده است، بخش عمده‌ای از کتاب پیشین حذف شده، بخش عمده‌ای به آن افزوده شده و بسیاری از مطالب تغییر یافته است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.