تاريخ انتشار: یکشنبه 1397/7/22 کد خبر: 36679

همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در برگزاری جلسه «نقد و بررسی کتاب درآمدی بر رهبری کوانتومی»

سومین نشست از سری سمینارهای نقد و بررسی متون علمی با عنوان «نقد و بررسی کتاب درآمدی بر رهبری کوانتومی» روز سه شنبه 24 مهر با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.

   کتاب «درآمدی بر رهبری کوانتومی» تألیف دکتر مهدی حمزه پور عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) است و دکتر قاسم انصاری رنانی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر عبدالله توکلی دانشیار گروه مدیریت پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نائب رئیس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی به عنوان ناقد در جلسه نقد کتاب یادشده حضور دارند.

   جلسه «نقد و بررسی کتاب درآمدی بر رهبری کوانتومی» روز سه شنبه ۲۴ مهر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه وند (۶۴غربی) برگزار می شود و به شرکت کنندگان در آن گواهی نامه رسمی الکترونیک از طرف انجمن رفتار سازمانی ارائه خواهد شد.

منبع: واحد خبر روابط عمومي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.