تاريخ انتشار: سه شنبه 1397/7/10 کد خبر: 36672

کتاب «نقش زن و مرد در نظام خانواده با رویکرد اسلامی» به زودی منتشر می شود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کتاب «نقش زن و مرد در نظام خانواده با رویکرد اسلامی» را به زودی روانه بازار نشر می کند.

   منزلت، اهداف و فرایند شکل گیری خانواده با بهره گیری از گزاره های دینی و با تحلیل روان شناختی و تبیین نقش های مورد انتظار از زن و مرد به عنوان ارکان اساسی خانواده و با تاکید بر گزاره های دینی، موضوعاتی است که فصل هایی از این کتاب بدان ها اختصاص داده شده است و در سایر فصل ها توجه به تحلیل هم ترازی نقش های مورد انتظار از زن و مرد با ظرفیت های زیستی و روان شناختی آنان و چرایی تشویق گزاره های اسلامی به ایفای برخی مسئولیت ها توسط زنان و برخی توسط مردان، بحث شده است.

   علی احمد پناهی، استادیار گروه روان شناسی پژوهشکده علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نگارنده کتاب «نقش زن و مرد در نظام خانواده با رویکرد اسلامی»، تلاش وافر نموده کتابی در تراز کتابِ کمک درسی و منبع پشتیبان برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مطالعات زنان، علوم تربیتی، روان‌شناسی، حوزه علمیه خواهران و برادران، مشاوران و سایر رشته‌های مربوطه تالیف نماید.

   وی پیش از این نیز کتابی با عنوان «روان شناسی زن و مرد» را با همکاری مسعود جان بزرگی استاد گروه روان شناسی پژوهشکده علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر کرده بود که آن کتاب هم به عنوان متن درسی برای دانشجویان روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوران و فضلای حوزه علمیه معرفی شد.

   علاقه مندان به مطالعات خانواده می توانند پس از انتشار این کتاب برای خرید آن به سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی rihu.ac.ir  مراجعه نمایند.

منبع: واحد خبر روابط عمومي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.