تاريخ انتشار: سه شنبه 1397/4/5 کد خبر: 35604

جلد سوم کتاب «روش های تربیت در قرآن کریم» بزودی منتشر می شود

سومین جلد از سری کتاب های «روش های تربیت در قرآن کریم» تألیف دکتر سیدعلی حسینی زاده دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشکده علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در دست چاپ است و به زودی منتشر و روانه بازار خواهد شد.

براساس گزارش حاضر، در اين جلد از كتاب روش هاي تربيتي قرآن كريم، به بحث و بررسي چهار روش از روش هاي تربيت قرآن كريم يعني روش الگو، روش قصه و داستان، روش تشویق و روش تنبیه، در چهار فصل پرداخته شده است و نویسنده تلاش کرده در حد وسع خود، آن ها را براي دست‌اندركاران امر تربيت واكاوي نماید.

   دکتر سیدعلی حسینی زاده نویسنده جلد دوم و سوم کتاب «روش های تربیت در قرآن کریم» در خصوص ویژگی های این کتاب گفت: در فصل اول به روش الگویی اشاره شده است و با بیان اهمیت بررسی روش الگویی، ضمن مفهوم شناسی به تحلیل مفهوم شناسی این روش پرداخته و اصول حاکم بر این روش توضیح داده شده است.

   در فصل دوم این کتاب روش قصه و داستان در قرآن کریم به مبسوط توضیح داده شده و با اشاره به مبانی روش قصه گویی در قرآن کریم به سبک های قصه پردازی در قرآن اشاره شده است و اهداف و کارکردهای تربیتی این روش بیان شده است.

   وی همچنین افزود: در فصل سوم کتاب به روش تشویق و ترغیب پرداخته شده و ضمن معرفی انواع تشویق، اصول، شیوه ها، مراحل تشویق و کارکردهای این روش تربیتی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

   و در فصل آخر به روش تنبیه پرداخته شده است. ارکان تنبیه، مبانی انسان شناختی، اصول، انواع تنبیه، مراحل و شیوه های تنبیه موضوعاتی است که در این فصل مورد واکاوی قرار گرفته و آسیب های روش تنبیه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

منبع: واحد خبر روابط عمومي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.