تاريخ انتشار: دوشنبه 1396/10/18 کد خبر: 35508

برگزاری کرسی ترویجی «معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (اندیشکده عدالت) کرسی ترویجی معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست: رویکردی دینی را برگزار می کنند.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی، تبیین مفهوم عدالت توزیعی در عرصه سیاست و اهمیت آن، بیان معیارها و موازین عدالت توزیعی در حوزه سیاست و تعیین رویکردهای اسلامی در عرصه های مربوط به عدالت توزیعی در حوزه سیاست از مهمترین محورهای این کرسی ترویجی است که توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد شجاعیان استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه می شود.

حجج الاسلام و المسلمین دکتر محسن رضوانی دانشیار گروه علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی «ره» و دکتر سیدکاظم سیدباقری استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد در جلسه فوق حضور دارند.

دبیر جلسه علمی یاد شده حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی سوادی استادیار گروه عوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که در روز چهارشنبه ۲۰ دی از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، میدان علوم برگزار می شود.

 

منبع: واحد خبر روابط عمومي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.