تاريخ انتشار: چهارشنبه 1396/6/8 کد خبر: 34477

عملکرد درخشان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در مسیر ارتقاء 11 عضو هیأت علمی

یازده نفر از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال گذشته (1395) موفق به ارتقاء ‌مرتبه علمی شدند.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی، به نقل از دبیرخانه کمیته ارتقاء ‌و ترفبع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در سال گذشته تعداد ۱۱ پرونده ارتقاء در این دبیرخانه‌ تشکیل و مورد برررسی قرار گرفت که نتایج آن بتدریج تا دهه دوم مردادماه سال جاری (۱۳۹۶) اعلام گردید.

   بنا بر اعلام دبیرخانه کمیته ارتقاء ‌و ترفیع پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برای هر پرونده ارتقاء ۱۵۰ (نفر ـ‌ ساعت) وقت صرف شده است. این مقدار ساعت مصروفی بابت فعالیت های کارشناسی نظیر کنترل و بررسی مدارک، برگزاری جلسات کمیته منتخب ارتقاء‌ در پژوهشگاه و جلسات هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای ـ‌ دانشگاهی در جامعه المصطفی العالمیه بوده است.

   بر اساس این گزارش در دبیرخانه کمیته ارتقاء و ترفیع پژوهشگاه در سال گذشته تعداد ۱۱ پرونده آماده سازی شده بود که جمعاً ۱۶۵۰ (نفر ـ ساعت) کار بروی این پرونده ها انجام شده است. این حجم کار صورت گرفته با توجه به معیارهای موجود در مراکز آموزش عالی و روال سابق پژوهشگاه کم سابقه بوده است.

   مطابق آراء صادره از سوی هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای ـ‌ دانشگاهی دکتر مسعود جان بزرگی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی موفق به ارتقاء مرتبه استادی، حجت الاسلام و المسلمین محمد بهشتی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی موفق به ارتقاء به مرتبه دانشیاری، دکتر عبدالله توکلی عضو هیأت علمی گروه مدیریت موفق به ارتقاء به مرتبه دانشیاری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا حسنی عضو هیأت علمی گروه فلسفه علوم انسانی موفق به ارتقاء ‌به مرتبه دانشیاری، دکتر سیدعلی حسینی زاده عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی موفق به ارتقاء به مرتبه دانشیاری، حجت الاسلام و المسلمین حسین حسینیان مقدم عضو هیأت علمی گروه تاریخ اسلام موفق به ارتقاء به مرتبه دانشیاری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته عضو هیأت علمی گروه حقوق موفق به ارتقاء به مرتبه دانشیاری، دکتر منصور داداش نژاد عضو هیأت علمی گروه تاریخ اسلام موفق به ارتقاء به مرتبه دانشیاری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد داودی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی موفق به ارتقاء به مرتبه دانشیاری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد کاویانی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی موفق به ارتقاء به مرتبه دانشیاری و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمود نوذری عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی موفق به ارتقاء به مرتبه دانشیاری شدند.

منبع: واحد خبر روابط عمومي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.