141
روش‌شناسي ويليام جيمز در روان‌شناسي دين

روش‌شناسي ويليام جيمز در روان‌شناسي دين

حجت‌الاسلام دكتر مسعود آذربايجاني ۱

چكيده

اين پژوهش به روش‌شناسي و روش‌هاي تحقيق ويليام جيمز در روان‌شناسي دين بر اساس كتاب انواع تجربه ديني مي‌پردازد. روش‌شناسي وي عمدتا در چارچوب‌هاي روش تجربي، روش پراگماتيستي، پديدارشناسي و داوري معنوي قرار دارد كه در مجموع، قابل ارجاع به روش پراگماتيستي و پديدارشناسي است. روش‌هاي تحقيق ويليام جيمز بيش‌تر در چارچوب پژوهش‌هاي كيفي قرار دارد كه از شيوه‌هاي درون‌نگري، موردپژوهي، مطالعه زنجيره‌اي، مطالعه مقايسه‌اي و اسناد فردي بهره مي‌برد. در پايان نيز ملاحظات مبنايي و روش‌شناختي خواهيم داشت.

واژه‌هاي‌كليدي: روش‌شناسي، روش تحقيق، ويليام جيمز، روان‌شناسي دين، پژوهش كيفي.

1.عضو هيأت علمي گروه روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه E-mail: mazarbayajani@yahoo.com


روش‌شناسي ويليام جيمز در روان‌شناسي دين
 • نام منبع :
  روش‌شناسي ويليام جيمز در روان‌شناسي دين
  موضوع :
  همه موضوعات
  شماره :
  49
تعداد بازدید : 434
صفحه از 162
پرینت  ارسال به