رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 120000 ریال

چکیده کتاب

پرداختن به موضوع رژيم حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي در بخـش نفـت و گـاز ايـران، وقتي اهميت خود را نشان مي‌دهد كه بدانيم در حال حاضر، ذخـاير نفت ‌و گـاز جمهوري اسلامي ايران، به ترتيب برابر 157‌ميليارد بشكه (11/2‌درصد جهان) و 34‌ تريليون مترمكعب (برابر 16‌درصد كل ذخایر جهان) است كه عمر آنها براساس ميزان توليد فعلي به‌ترتيب برابر 89 و بيش از 200 سال است. در چنين شرايطي با توجه به نياز جهان به نفت کشورهاي عضو اوپک و ميزان منابع شناخته شده نفتي، در صورت حفظ سهم درصدي كنوني ايران در اوپك، توليد روزانه نفت خام ايران تا سال 2020 باید به 5/3 ميليون بشكه برسد و دستيابي به اين سطح از توليد در صنعت نفت كشور نيازمند به سرمايه عظيم و استفاده از فناوري جديد بوده و این ازطريق جذب سرمايه‌گذاري‌خارجي ميسر خواهد بود. دانستن اصول و مقررات مورد توجه کشورهای سرمایه‌فرست نیز ضرورت مقایسه رژیم سرمایه‌گذاری داخلی با رژیم حاکم بر پیمان منشور انرژی را موجه می‌سازد.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.