نشست علمی گفتمان شناسی درباره صلح امام حسن علیه السلام

دوشنبه 1395/9/1

هدف از برگزاری این نشست علمی بررسی و نقد گزارش های مختلف در باب صلح امام حسن علیه السلام و شناسایی جریان ها وگفتمان ها در این زمینه می باشد که توسط دکتر منصور داداش نژاد استادیار گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه می شود.
پاسخ بدین سئوال اصلی که پشتوانه فکری و ایدئولوژیک گفتمان های رقیب در موضوع صلح امام حسن علیه السلام چه بوده و خود را در گزارش ها چگونه نشان داده است؟ در این نشست تخصصی داده خواهد شد.

پیـوست هـا

  • گفتمان شناسي صلح امام حسن (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.