نظريه محض حقوق و دولت

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1394
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سمت، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني
تعداد صفحات : 368
قیمت (ریال) : 130000 ریال

چکیده کتاب

اگر توجه خود را تنها به یک قاعده منفرد معطوف سازیم، محال است ماهیت حقوق را درک کنیم. روابطی که قواعد خاص یک نظم حقوقی را به یکدیگر مربوط می‌سازد برای فهم ماهیت حقوق جنبه اساسی دارد. تنها بر پایه فهم روشن روابطی که نظم حقوقی را تشکیل می‌دهند می‌توان ماهیت حقوق را به طور کلامل درک کرد.... بنابراین هر قاعده حقوقی، موجودات انسانی را ملزم می‌نماید که تحت شرایط و احوال معین، رفتار معینی را مراعات کنند... . علاوه بر حقوق، نظم‌های دیگر رفتار انسانی مانند اخلاق و مذهب وجود دارد. یک تعریف از حقوق باید مشخص سازد که حقوق از چه جهاتی با این گونه نظم‌های دیگر رفتار انسانی تفاوت دارد ... به علاوه آثار جدید فلسفه حقوق نشان می‌دهد که چگونه یک جهت‌گیری سیاسی تعریف حقوق را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.