بررسي روش تفسيري راغب اصفهاني

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1394
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 150
قیمت (ریال) : 62000 ریال

چکیده کتاب

راغب اصفهانی برای محققان عرصه‌های مختلف علوم اسلامی نام آشنایی است. او این نام را به‌واسطۀ آثار کم‌نظیرش در زمینه‌های علوم‌قرآنی، غریب القرآن، اخلاق و ادبیات عرب به‌دست آورده است. راغب افزون بر این آثار دارای تفسیر مشهوری نیز بوده است که تا اوایل دهۀ پیشین جز مقدمۀ مشهور آن در دسترس علاقه‌مندان نبود. این تفسیر، مرجع‌مطلق مفسران بزرگی همچون بیضاوی بوده است. بخش منتشر شدۀ این تفسیر به‌خوبی گویای اهمیت آن است. بحث‌های مبسوط واژه‌شناسی و اعراب، تسلط راغب در جمع بین اقوال و اندیشه‌های مختلف، تسامح ویژۀ او در بحث‌های کلامی و اشاره به آرای مفسران پیش از قرن چهارم از ویژگی‌های ممتاز این اثر به‌شمار می‌آید. ابهامات مربوط به ‌تاریخ وفات و مذهب راغب نیز از موضوعات خواندنی بخش نخست این کتاب است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.