207
يهود در كتاب الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

يهود در كتاب الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

مصطفى صادقى

مقدمه

كتاب «الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)»، كه به دست تواناى مورخ و محقق معاصر علامه سيد جعفر مرتضى عاملى نوشته شده، با كتب فراوانى كه تا كنون درباره زندگى پيامبر نگارش يافته، تفاوت‏هاى زيادى دارد. اولاً اين كتاب به تفصيل درباره همه رويدادهاى دوران رسول خدا(ص) بحث كرده و تنها به حوادث مهم و مشهور نپرداخته و حتى جزييات تاريخى را نيز در نظر داشته است. ثانياً اين كتاب بر اساس ديدگاه‏هاى كلامى شيعه نوشته شده و مؤلف جنبه كلام را بر تاريخ و سيره غلبه داده است .از اين رو، همواره در صدد دفاع از عقايد شيعه و گزارش‏هايى بوده است كه با اين عقايد سازگار است و در گزارش‏هايى كه مطابق ديدگاه حاكمان وقت و صحابه مخالف اهل بيت پيامبر(ص) است ترديد جدى نموده و گاه آنها را رد كرده است. ثالثاً مؤلف اين كتاب از منابع فراوانى بهره برده و مى‏توان گفت كمتر منبع معتبر تاريخى از ديد او دور مانده است. از اين رو الصحيح از اعتبار و غناى فراوانى برخوردار است.

از آنجا كه موضوع يهود در سيره نبوى جايگاه ويژه‏اى دارد و به خصوص پس از هجرت پيامبر به مدينه، روابط پيامبر و مسلمانان با يهود، فراز و نشيب‏هاى زيادى داشته است، اين نوشتار در صدد است جايگاه مباحث مربوط به يهود و ديدگاه اين سيره نويس معاصر درباره آنان را، در كتاب «الصحيح» بررسى كند.

كليات

هجرت پيامبر اسلام به شهر «يثرب»، نقطه عطفى در تاريخ يهود به شمار مى‏رود. حضور اين گروه در كنار مسلمانان، دور تازه‏اى از رويارويى با آيين نوپاى توحيدى بود؛ زيرا مخالفان مكّى پيامبر، عرب جاهلى بودند، ولى يهوديانِ مخالف ايشان، مدعيان دانش و آگاهى از كتاب آسمانى بودند و همين موضوع، سبب تأثير گذارى آنان بر فرهنگ اسلامى (اسرائيليات ) شد.


يهود در كتاب الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)
 • نام منبع :
  يهود در كتاب الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)
  موضوع :
  تاريخ اسلام
  شماره :
  1
تعداد بازدید : 12936
صفحه از 221
پرینت  ارسال به