133
نقش بنى عبد الاَشهل در تحولات مدينه در دوران رسول اكرم(ص)

نقش بنى عبد الاَشهل در تحولات مدينه در دوران رسول اكرم(ص)

حسين مرادى نسب‏

مقدمه

شناخت قبايل در نظام جاهليت نقش بارزى در تاريخ صدر اسلام دارد و مى‏تواند تصوير روشنى از حوادثِ عصرِ رسالت را به محققان ارائه دهد. از آن جا كه نظام قبيلگى وحدت سياسى و اجتماعى قبيله را در بردارد، در اين نظام رمز وحدت در قبيله «خون» است كه به يك اصل و ريشه مى‏رسد. همه افراد قبيله در حفظ آن مسئول‏اند؛ زيرا در اين نظام قبيله‏اى فقط منافع قبيله متصور است.

رهبر قبيله بايد داراى صفات بارز مانند شجاعت، سخاوت، درايت در امور و... باشد. وى مرجعِ اصلى حل مشكلات قبيله است. تصميم‏گيرى‏هاى مهم مانند جنگ و صلح، پرداخت ديه و امور ديگر به عهده اوست.

وجود قبايل و تيره‏هاى مختلف در شبه جزيره حجاز مانع تشكيل يك قدرت مركزى بود. قبايل و عشيره‏هاى كوچك‏تر تحت حمايت قبايل بزرگ قرار مى‏گرفتند تا در صورت خطر از سوى دشمن بتوانند با حمايت آن قبيله به حيات خود ادامه دهند. شهر مكه به سبب احترام و قداست كعبه نزد همه قبايل و ملل ديگر قبل از اسلام به عنوان مركز دينى شناخته شده بود. اگر چه هر قبيله روش و سنت خاص خود را داشت؛ لكن از درگيرى با قبايل ديگر به سبب عوامل جغرافيايى و اقتصادى غافل نبود.

شهر يثرب با وجود دو قبيله بزرگ اوس و خزرج، و قبايلى از يهود از منازعات سياسى و اجتماعى دور نبود، حتى درگيرى‏هاى مداوم بين اوس و خزرج سبب مى‏شد كه هر يك


نقش بنى عبد الاَشهل در تحولات مدينه در دوران رسول اكرم(ص)
 • نام منبع :
  نقش بنى عبد الاَشهل در تحولات مدينه در دوران رسول اكرم(ص)
  موضوع :
  تاريخ اسلام
  شماره :
  1
تعداد بازدید : 26129
صفحه از 188
پرینت  ارسال به