روساي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

     
 

آيت‌الله محمد تقي مصباح يزدي


      ۱۳۶۱ تا  ۱۳۶۳

 آيت‌الله مصباح يزدي اولين رئيس پژوهشگاه (دفتر همكاري) حوزه و دانشگاه 
   
 
 

حجت‌الاسلام والمسلمين حسيني شاهرودي


          ۱۳۶۳  تا  ۱۳۶۹

  
   
 
 

حجت‌الاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي


              ۱۳۶۹  تا  ۱۳۷۵

 حجت‌الاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي سومين رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
   
 
 

آيت‌الله عليرضا اعرافي


  ۱۳۷۵  تا  ۱۳۹۰

 آيت‌الله عليرضا اعرافي چهارمين رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
   
 
 

حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر محمد باقر سعيدي روشن


                 ۱۳۹۰  تا  ۱۳۹۳

 محمدباقر سعيدي روشن پنجمين رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
   
 
 

حجت‌الاسلام والمسلمين حسن‌آقا نظري


۱۳۹۳  تا بهمن  ۱۳۹۷

 نظري شاهرودي ششمين رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
     
 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی محمد حکیمیان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهمن ۱۳۹۷ تا کنون

  

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.