مراحل سه گانه پیشگیری از جرم در آموزه های قرآنی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
قیمت (ریال) : 65000 ریال ریال

چکیده کتاب

پيشگيري از جرم كه امروزه يكي از مهم‌ترين اركان سياست جنايي كشورها را تشكيل می‌دهد و در سياست جنايي سازمان ملل نيز جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است، به دنبال يافتن جايگاه نامشخص خود در سياست جنايي كشور ما نيز مي‌باشد. اين رويكرد اگر چه در حقوق كيفري سابقه‌اي بس طولاني دارد و يكي از آمال شكست خورده آن محسوب می‌شود اما از ديدگاه جرم‌شناختي همچنان در اولويت اول راهکارهای پاسخ‌گويي پيش دستانه به جرم محسوب می‌شود. از ديدگاه جرم‌شناسان اقدام كنشي در برابر جرم و انحراف مؤثرترين، كم‌ هزينه‌ترين و انساني‌ترين اقدام محسوب می‌شود و به همين دليل بايد در اولويت اول سياست جنايي كشورها قرار گيرد. آنچه در کتاب حاضر مورد بررسي قرار گرفته است پاسخ‌گويي به این سؤال است كه پيشگيري از جرم به مفهوم جرم‌شناختي آن چه جايگاهي در سياست جنايي اسلام دارد و در چه الگویی قابل ارایه می‌باشد؟ يافته اين تحقيق نشان می‌دهد كه سياست جنايي اسلام نيز پيشگيري و اقدام پيش‌دستانه در برابر جرم را اولويت اول خود قرار داده؛ اگر چه راهكارهاي واكنشي را نيز بنا به ضـرورت پذيرفته است. سیاست‌های پیشگیرانه اسلام اگر چه فراتر از الگوهای شناخته شده پیشگیری از جرم در دانـش جـرم‌شناسی می‌باشد اما می‌تـوان این سـیاست‌ها را در الـگوی پیشگیری سـه مرحله‌ای که جامع‌ترین الگوی پیشگیری می‌باشد دسته‌بندی و ارایه نمود.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.