روش‏هاى آسيب‏زا در تربيت از منظر تربيت اسلامى‏

نوبت چاپ : پنجم : 1390
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 25000 ریال ریال

چکیده کتاب

در قلمرو تربيت و در ارتباط بين مربي و متربّي و والدين و فرزندان، گاه رفتارهايي از مربي و والدين سرمي‌زند كه بر متربّيان و فرزندان تأثيرات منفي دارد، اين‌گونه رفتارها را مي‌توان روش‌هاي سلبي يا روش‌هاي آسيب‌زا ناميد. اين كتاب به بررسي اين روش‌ها از منظر آيات و روايات مي‌پردازد و سعي دارد به روش‌هايي اشاره كند كه در گزاره‌هاي ديني به‌گونه‌اي مورد نهي مستقيم قرار گرفته‌اند. بر اين پايه در هفت فصل اول، به بررسي روش‌هاي نام‌گذاري نامناسب و القاب ناشايست، تبعيض و بي‌عدالتي، تحميل و اجبار، تحقير و اهانت، مراء و جدل (بگو و مگو)، تضاد در گفتار و رفتار و در نهايت تنبيه مي‌پردازد، در فصل هشتم تأثير به‌كارگيري اين روش‌ها در شكل‌گيري خودپندارة ‌منفي در متربّيان و فرزندان را بررسي مي‌كند و در فصل پاياني، از برخي عوامل به‌كارگيري اين‌گونه روش‌ها از سوي اوليا و مربيان سخن مي‌گويد.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.