روان‏شناسى اجتماعى با نگرش به منابع اسلامى

نوبت چاپ : پنجم : 1393
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 128000 ریال ریال

برگزیده در ششمين دوره كتاب سال حوزه، 83، دوم ؛ كتاب سال دانشجويي، 83 ؛ پنجمين جشنوارة سراسري دين پژوهان، 82، اول ؛

چکیده کتاب

اين كتاب جديدترين مباحث روان‌شناسي را با ملاحظاتي اسلامي در قالب يك متن درسي ارائه مي‌كند. اين مباحث عبارتند از: تعريف و روش‌هاي تحقيق در روان‌شناسي اجتماعي، ادراک اجتماعی، نظریه‌هاي اسناد، شناخت اجتماعي و منابع خطا در آن، ميانبرهاي ذهني، سه بعد خويشتن (خودپنداره، حرمت خود و خود نمايان‌سازي)، مؤلفه‌هاي نگرش (افكار، عواطف، و تمايلات رفتاري) کارکردهای نگرش در زندگی انسان‌ها (دانشي، وسيله‌اي، سازگارانه و دفاع از خود) عوامل مؤثر در تكوين نگرش مانند يادگيري اجتماعي و مقايسه‌هاي اجتماعي، تغيير نگرش خود (ناهماهنگي شناختی) و ديگران (متقاعد‌سازي) پيش‌داوري تصورات قالبي، عوامل جاذبه میان فردی (نیاز به پیوند جویی، ابراز عواطف مثبت، همجواری، ویژگی‌های ظاهری و خصوصیات شخصی مثبت، مشابهت در نگرش و مکمل بودن نیازها)، روابط نزديك در خانواده، پرخاشگري، رفتار حمايتي، نفوذ اجتماعي و پويايي‌هاي گروهي(تسهيل و كم‌كاري اجتماعي) احساس ‌عدالت در گروه‌ها و تصميم‌گيري گروهي.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.