گروه علوم تربيتي

گروه علوم تربيتي  در سال ۱۳۶۲ با هدف بازنگري و اصلاح كتاب هاي درسي در رشته علوم تربيتي و نيز پژوهش در زمينه تعليم و تربيت اسلامي تاسيس شد. در راستاي هدف نخستين تعداد ۳۴ جزوه درسي آماده و براي تدريس به كار گرفته شد. اين گروه در تحقق بخشيدن به هدف دوم نيز تا كنون بيش از ۳۶ عنوان كتاب در زمينه هاي مختلف تربيت اسلامي منتشر كرده است.
گروه علوم تربيتي همكاري گسترده اي نيز با دستگاه هاي اجرائي نظير سازمان آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير مراكز علمي دارد و دوفصلنامه علمي پژوهشي تربيت اسلامي نيز از جمله ديگر فعاليت هاي اين گروه است.
رسالت ها و ماموريت ها:

۱-  گسترش و تحقيق و پژوهش بنيادي، كاربردي و توسعه اي در زمينه مسائل و موضوعات تربيتي بر اساس ديدگاه اسلام؛
۲-  تهيه و تدوين متون و منابع آموزشي مورد نياز مراكز دانشگاهي و حوزوي در زمينه هاي مختلف علوم تربيتي 
۳-  تهيه و تدوين معاجم، دائره المعارف ها و فرهنگ نامه هاي تعلمي و تربيت اسلامي؛
۴-  ارزيابي و نقد مكاتب و ديدگاه هاي تربيتي و انجام مطالعات تطبيقي با تاكيد بر ديدگاه هاي اسلامي؛
۵-احياء (تحقيق و تفحص) و انتشار آثار متفكران و دانشمندان مسلمان و نقد و بررسي آن ها؛
۶- آموزش و تربيت كادر لازم براي تحقيق در زمينه علوم تربيتي با نگرش اسلامي؛
۷-  تدوين متدولوژي تحقيق در قلمرو علوم تربيتي


-هيئت علمي
-كتاب
-نشست و همايش
-مقالات

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.