نمايندگي هاي فروش انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مؤسسه/نام‌خانوادگي

شهر

آدرس

تلفن

پخش کتاب سنجش سپاهان کيميا

(آقاي حاتمي)

اصفهان

خيابان كاوه- بعد از چهارراه فاطمي كوي وليعصر پلاك ۴۱۹(انتشارات سنجش سپاهان)

۰۳۱-۳۴۴۸۰۲۸۵

کتابسراي حکمت

(آقاي صابري)

اصفهان

چهار باغ پايين - روبروي تربيت بدني - مركز تخصصي حوزه علميه اصفهان

۰۳۱-۳۲۲۴۰۶۰۸

کتابفروشي جهاد دانشگاهي اصفهان

اصفهان

دروازه شيراز - ابتداي خيابان دانشگاه - کتابفروشي و انتشارات جهاد دانشگاهي

۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۶۲

پخش کتاب رشد

(آقاي ايزدي)

اهواز

خيابان حافظ - بين نادري و سيروس - كتابفروشي رشد

۰۶۱-۳۲۲۱۷۰۰۰

بوستان کتاب اُسوه

(آقاي مصباح)

تبريز

جنب مسجد جامع  - بوستان کتاب اٌسوه

۰۴۱-۳۵۲۳۲۴۵۹

پايگاه آدينه بوک

تهران

ميدان شهدا - خيابان ۱۷ شهريور - خيابان شهيد كابلي - كوچه ماهور - پلاك ۳

۰۲۱-۳۳۵۶۶۳۰۹

پخش کتاب پکتا

تهران

تهران - خيابان انقلاب - بين خيابان ابوريحان و فلسطين - بن بست سروش - پلاك ۴-داخلي ۱۴۰

۰۲۱-۸۸۹۴۰۳۰۳

پخش کتاب حديث

(آقاي رستمي)

تهران

تهران - خيابان انقلاب - خيابان وحيد نظري - بين فروردين و فخر رازي - بن بست فرزانه - پلاك ۸ - واحد ۳

۰۲۱-۶۶۴۸۳۲۵۱

پخش کتاب دارالعلم

(آقاي بيگدلي آذري)

تهران

خيابان انقلاب خيابان ۱۲ فروردين ساختمان تجاري ناشران طبقه همکف انتشارات دارالعلم

۰۲۱-۶۶۹۵۵۴۰۵

پخش کتاب دانشگاهي ماهان

(آقاي وزيري)

تهران

خيابان انقلاب -خ وحيد نظري مركز پخش كتاب دانشگاهي ماهان

۰۲۱-۶۶۴۹۰۰۸۱

پخش کتاب راد

(آقاي رادنوش)

تهران

خيابان انقلاب- خيابان ۱۲ فروردين كوچه مهر پلاك ۵

۰۲۱-۶۶۴۷۹۳۲۳

دفتر تهران

(آقاي اصغر وليزاده)

تهران

خیابان انقلاب- بین قدس و وصال- کوی اسکو پ۶

۰۲۱-۶۶۴۰۲۶۰۰

فروش اينترنتي خانه کتاب

تهران

www.ketab.ir

۰۲۱-۶۶۹۷۹۷۲۸

نمايشگاه قرآن وعترت دانشکده قرآن شيراز

(آقاي مروجي)

كابل

فروش صرفا در فروشگاه کابل افغانستان

هماهنگي تهران

۰۲۱-۸۸۳۰۰۲۴۵

دارالکتاب شهيد مطهري

(آقاي پيراسته)

شيراز

خيابان زند - مقابل خيام

۰۷۱-۳۲۳۱۶۲۴۲

نمايشگاه قرآن وعترت دانشکده قرآن شيراز

(آقاي مروجي)

شيراز

شيراز -بلوار شهيد مطهري (زرگري)- دانشکده مطالعات تطبيقي قرآن - نمايشگاه دائمي قرآن و عترت

۰۷۱-۳۶۲۶۴۷۴۳

کتاب شهر ايران

(آقاي عباسي)

قزوين

چهار راه عمران

۰۲۸-۳۳۳۵۷۵۳۴

انتشارات دليل ما

قم

صفاییه روبه روی کوچه تختی طبقه فوقانی عینک زایس

 

انتشارات نصايح(آقاي برقعي)

قم

خيابان ارم - پاساژ قدس - پلاك ۴۸

۰۲۵-۳۷۸۳۴۹۴۹

۳۷۷۴۶۲۹۱

پخش کتاب روز (طاها)

(آقاي علي حسين جعفري)

قم

خيابان حجتيه روبه روي مدرسه حجتيه

۰۹۲۰۴۳۰۱۲۰۷

پخش کتاب سروش

(آقاي مهدي جعفري)

قم

بلوار معلم - مجتمع ناشران - طبقه سوم

۰۲۵-۳۷۷۴۷۸۲۸

پرديس فارابي دانشگاه تهران

(آقاي محمدي)

قم

جاده قديم تهران - پرديس فارابي دانشگاه تهران

 

فروشگاه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

(آقاي عهد نو)

قم

چهار راه شهدا جنب دفتر تبيلغات اسلامي

۰۲۵-۳۷۸۳۲۸۳۴

کتابفروشي جهاد دانشگاهي قم

(آقاي فيض)

قم

پاساژ قدس

۰۲۵-۳۷۷۴۴۶۵۶

کتابفروشي دانشگاه قم

(آقاي مطهري)

قم

دانشگاه قم

۰۲۵-۳۲۸۵۷۸۹۸

کتابفروشي مدرسه امام خميني

(آقاي ملايي)

قم

ميدان جهاد - مجتمع آموزش عالي امام خميني(ره)

۰۲۵-۳۷۱۱۰۵۵۹

کتابفروشي مدرسه حجتيه

(آقاي تلخابي)

قم

خيابان حجتيه - مدرسه حجتيه - كتابفروشي مدرسه حجتيه

۰۲۵-۳۷۷۴۲۰۸۶

کتابفروشي مرکز اديان و مذاهب

(آقاي موسوي)

قم

پرديسان -خيابان امام صادق -دانشگاه اديان ومذاهب

۰۲۵-۳۲۸۰۲۶۱۰

نشر جامعه المصطفي

قم

خ حجتيه - روبروي مدرسه حجتيه

۰۲۵-۳۷۷۴۹۸۷۵, ۳۷۸۳۹۳۰۹

هنر فاخر

قم

مجتمع ناشران طبقه دوم

 

فروشگاه انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاهقممجتمع ناشران طبقه همکف پلاک ۲۷۰۲۵-۳۷۸۴۲۶۳۵-۶

کتابفروشي شمس

(آقاي منصوري)

کرمانشاه

ميدان آزادي - پاساژ قصر

۰۸۳-۳۸۲۳۵۱۰۶

انتشارات آبان برتر

(آقاي شانديزي)

مشهد

مشهد - خيابان شيرازي - نرسيده به چهارراه شهدا - بازار كتاب

۰۵۱-۳۸۵۵۷۷۸۹

انتشارات علوم اسلامي رضوي

(آقاي فرامرزي)

مشهد

حرم مطهر - انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي

۰۵۱-۳۲۲۳۶۸۱۷

پخش کتاب شفا

(آقاي يزداني)

مشهد

چها راه شهدا- بهجت ۲ - مجتمع گنجينه كتاب - طبقه منهاي ۲ - انتشارات كتاب شفا

۰۵۱-۳۲۲۲۰۱۴۳-۵

پخش کتاب هيواد

(آقاي واعظي)

مشهد

خيابان سعدي ، پاساژ مهتاب ، طبقه ۱-

۰۵۱-۳۲۲۳۴۶۲۳

پخش کتاب مرکزي فدک

(آقاي خرابات)

يزد

ميدان آزادي - ابتداي خيابان فرخي - جنب مجتمع ستاره  - کتاب مرکزي فدک

۰۳۵-۳۶۲۲۵۴۹۱

کتابفروشي نيکو روش

(آقاي نيکو روش)

يزد

ابتداي خيابان امام خميني(ره)- قبل از کوچه مسجد برخوردار

۰۳۵-۳۶۲۶۴۶۹۹

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.