خريد پستي كتاب

با سلام و احترام؛

بازديد كننده گرامي شما از روش زير مي توانيد براي خريد غيرحضوري كتاب هاي پژوهشگاه اقدام نماييد.

۱- خريد پستي:

 براي خريد پستي ،بعد از انتخاب كتاب:

۱-
وجه كتاب را با مراجعه به بانک ملی  به شماره حساب  بانک مرکزي ۴۰۰۱۰۹۷۸۰۳۰۲۲۹۰۱  به شماره شناسه  ۳۱۱۰۹۷۸۷۶۱۱۳۵۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱   بنام انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  واريز نماييد .

۲-
فيش واريزي به همراه مشخصات كتاب درخواستي، آدرس كامل پستي و شماره تماس، را به نمابر ۳۲۸۰۳۰۹۰-۰۲۵ ارسال  نماييد.

 

 

نمايندگي هاي فروش انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.