اخبار رويدادها
 
انتشارات
   
تازه هاي نشر
رويكردي انتقادي به مباني فلسفي « فلسفه براي كودكان » براساس حكمت متعاليه - زير چاپ
روشهاي تربيتي قرآن كريم: جلد(2) - زير چاپ
هستي و علل آن در حكمت مشاء - زيرچاپ
نظريه‌هاي روان‌درمانگري و مشاوره (درمان، اصول و فنون، ارزشيابي و مطابقت فرهنگي)
روانشناختي در قرآن، مفاهيم و آموزه ها
سنخ‌شناسي و تحليل تحول گفتمان در گزارش واقعۀ كربلا (با تكيه بر آثار فارسي تا اواسط قرن دهم ه‍. ق) - زيرچاپ
فرهنگ ديني
رهبري خدمتگذار ج2
رهبري خدمتگذار ج1
تفاوت هاي جنسيتي را جدي بگيريم
فلسفه علم فقه
اصل هشتم قانون اساسي
مبارزه با فساد اداري با رويكرد اسلامي
عتبات عاليات در مناسبات ايران - عثماني قرن نوزدهم (با تأكيد بر عصر عبدالحميد دوم) - زير چاپ
روان‌شناسي در نهج‌البلاغه - مفاهيم و آموزه‌ها
توانمند سازي منابع انساني در نظام ارزشي اسلام
حيات اقتصادي امامان شيعه از صلح امام حسن عليه السلام تا آغاز غيبت صغري
فتوحات همايون
بررسي انساب‌نگاري شيعيان از ابتدا تا پايان قرن هفتم هجري
مراحل سه‌گانه پيشگيري از جرم در آموزه‌هاي قرآني - زيرچاپ
جامعه‌شناسي تاريخي (مباني، مفاهيم و نظريه‌ها)
سيره نويسان و قرآن
مباحث معرفت شناختي در فلسفه اسلامي
تفسير موضوعي قرآن كريم - آموزه‌هايي از فضايل و حقوق اهل بيت در قرآن
اصول فقه كاربردي(ج 3) : اصول عمليه و تعارض ادله
چيستي قانون طبيعت
بررسي مكاتب و روشهاي تفسيري - جلد 2
پژوهشهاي نوين جنگ هاي صليبي - 7 جلدي
مديريت منابع انساني (با رويكرد اسلامي) - جلد دوم
كاربرد روش چشم انداز در آزادي سياسي جمهوري اسلامي ايران
مديريت اسلامي (مدل ها و موانع تحقق آن در جامعه و سازمانها)
پژوهش هاي مديريت اسلامي(تطابق،آسيب ها و راهكارها)
مديريت منابع انساني (با رويكرد اسلامي) - جلد اول
نظريه‌هاي علم مسيحي در جهان غرب
ارزيابي پارادايمي برنامه‌هاي توسعه جمهوري اسلامي
تحول نظام قضايي ايران در دوره پهلوي اول
شيخ مفيد و تاريخ نگاري
مكاتب تفسيري (جلد سوم)
بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه با فرقه هاي معتزله، حنابله و اشاعره در عصر آل بويه
فقه الاداره
   

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آدرس: قم، ابتداي شهرك پرديسان، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3151/37185
تلفن: 32111
فكس: 32803090-025
پست الكترونيك:
info@rihu.ac.ir

  خدمات الكترونيك
منابع كتابخانه
مكاتبات اداري
پست الكترونيك
كاربران اينترنت
تلفنهاي داخلي
نشر الكترونيك
خانه | بازگشت |
كاربر ميهمان (portalguest_2)


Powered By Sigma ITID.