اخبار رويدادها
 
انتشارات
   
تازه هاي نشر
نظرية اجتماعي ارتباط در قرآن - زير چاپ
فرهنگ و تمدن مغرب اسلامي در عصر بني مرين - زير چاپ
تاريخ نگاري محدث قمي - زير چاپ
فلسفة تعليم و تربيت مشاء - جلد اول: مباني تعليم و تربيت - زير چاپ
درآمدي بر فلسفه تربيت اسلامي (رويكرد تطبيقي) - زير چاپ
تبيين نقش هشام بن محمد بن سائب كلبي در فرهنگ و تمدن اسلامي - زير چاپ
برخورد ايدئولوژي ها در تركيه و موفقيت گفتمان پسا- اسلامگرايي - زير چاپ
رويكردي انتقادي به مباني فلسفي « فلسفه براي كودكان » براساس حكمت متعاليه - زير چاپ
روشهاي تربيتي قرآن كريم: جلد(2) - زير چاپ
هستي و علل آن در حكمت مشاء - زيرچاپ
نظريه‌هاي روان‌درمانگري و مشاوره (درمان، اصول و فنون، ارزشيابي و مطابقت فرهنگي)
روانشناختي در قرآن، مفاهيم و آموزه ها
سنخ‌شناسي و تحليل تحول گفتمان در گزارش واقعۀ كربلا (با تكيه بر آثار فارسي تا اواسط قرن دهم ه‍. ق) - زيرچاپ
فرهنگ ديني
رهبري خدمتگذار ج2
رهبري خدمتگذار ج1
تفاوت هاي جنسيتي را جدي بگيريم
فلسفه علم فقه
اصل هشتم قانون اساسي
مبارزه با فساد اداري با رويكرد اسلامي
عتبات عاليات در مناسبات ايران - عثماني قرن نوزدهم (با تأكيد بر عصر عبدالحميد دوم) - زير چاپ
روان‌شناسي در نهج‌البلاغه - مفاهيم و آموزه‌ها
توانمند سازي منابع انساني در نظام ارزشي اسلام
حيات اقتصادي امامان شيعه از صلح امام حسن عليه السلام تا آغاز غيبت صغري
فتوحات همايون
بررسي انساب‌نگاري شيعيان از ابتدا تا پايان قرن هفتم هجري
مراحل سه‌گانه پيشگيري از جرم در آموزه‌هاي قرآني - زيرچاپ
جامعه‌شناسي تاريخي (مباني، مفاهيم و نظريه‌ها)
سيره نويسان و قرآن
مباحث معرفت شناختي در فلسفه اسلامي
تفسير موضوعي قرآن كريم - آموزه‌هايي از فضايل و حقوق اهل بيت در قرآن
اصول فقه كاربردي(ج 3) : اصول عمليه و تعارض ادله
چيستي قانون طبيعت
بررسي مكاتب و روشهاي تفسيري - جلد 2
پژوهشهاي نوين جنگ هاي صليبي - 7 جلدي
مديريت منابع انساني (با رويكرد اسلامي) - جلد دوم
كاربرد روش چشم انداز در آزادي سياسي جمهوري اسلامي ايران
مديريت اسلامي (مدل ها و موانع تحقق آن در جامعه و سازمانها)
پژوهش هاي مديريت اسلامي(تطابق،آسيب ها و راهكارها)
مديريت منابع انساني (با رويكرد اسلامي) - جلد اول
   

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آدرس: قم، ابتداي شهرك پرديسان، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3151/37185
تلفن: 32111
فكس: 32803090-025
پست الكترونيك:
info@rihu.ac.ir

  خدمات الكترونيك
منابع كتابخانه
مكاتبات اداري
پست الكترونيك
كاربران اينترنت
تلفنهاي داخلي
نشر الكترونيك
خانه | بازگشت |
كاربر ميهمان (portalguest_2)


Powered By Sigma ITID.