ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی نظریه­ پردازی « عینیت و ماهیت وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام5671396
2كرسي ترويجي «ارزيابي سرشت اخلاقی معرفت»جوادپور غلامحسینفلسفه و كلام8811395
3کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»طالبی محمدحسینحقوق5131395
4کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق12191395
5اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني10971395
6پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق18371395
7اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي26211395
8پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي31041395
9کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد21231394
10كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي20861394
11كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا17981394
12برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال19081394
13كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني98611394
14برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي37461394
15كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي90361394
16برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام12581394
17كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق8771394
18كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام8281394
19كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام7701394
20كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام9181394
صفحه از 3
تعداد موارد : 59