ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی ارائه نظریه خانواده درمانگری ساختاری مینوچین و نقد آنتوپخانه محمد زارعیروان شناسي5281397
2تحولات اخیر غرب در روابط پیش از ازدواججان بزرگي مسعودروان شناسي46861394
3روان شناسی اختلافی زن و مردپناهی علی‌احمدروان شناسي47061394
4نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا44631393
5روش درمانگري مذهبيجان بزرگي مسعودروان شناسي22251392
6نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش هاآذربايجاني مسعودروان شناسي20291392
7نشست رواندرمانگري و مشاوره با رويكردي به تحول رواني معنويجان بزرگي مسعودروان شناسي20251391