ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی فقه ورزش ماهیت و ضرورتمقدادي محمد مهديحقوق7681397
2نشست علمی بازشناسی موضوعی اولویت های حقوق ورزشفضلی محمدرضاحقوق6081397
3نشست علمی ظرفیت های حوزه و دانشگاه و تعامل این دوتوکل رحمتجامعه شناسي6701396
4نشست علمی فقه و حقوق بشرارسطا محمدجوادحقوق20221396
5نشست علمی بررسی پیش نویس نظریه حق حیاتطالبی محمدحسینحقوق52401394
6نشست علمی چیستی فلسفه حقوقحقوق20501392
7نشست علمی شبهات قانونی و فقهی فراروی جمهوری اسلامی ایران از نگاه هنجار...دیهیم علیرضاحقوق16351392
8نشست بررسي رژيم هاي حقوقي سرمايه گذاري خارجي نفتي در نظام حقوقي ايرانحكيميان علي محمد41691392
9نشست تفكيك قوا در فقه و در نظام جمهوري اسلامي ايرانجوان آراسته حسين35961392
10نشست بررسي صلاحيت بين المللي دادگاه هاي دولت اسلامي در دعاوي خصوصيدانش پژوه مصطفيحقوق13011391
11نشست علمی كاربرد مباحث اصول عمليه در حقوققافي حسینحقوق14431391
12نشست اصل 8 قانون اساسيجوان آراسته حسينحقوق14371391
13نشست نقد طرح پژوهشی درآمدی بر فلسفه حقحقوق13281391
14نشست آزادی نظر و بیان از نقطه نظر اسلاميمحمد سروش محلاتي 41491390
15نشست درآمدي بر مطالعه تطبیقی تعارض قوانين در حقوق عرفي و حقوق اسلاميدانش پژوه مصطفيحقوق13231390
16نشست سازمان امر به معروف و نهي از منكرجوان آراسته حسين40761390
17نشست علمی-تخصصی قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکرجوان آراسته حسينحقوق16451389
18نشست علمی قاعده احترام و حقوق بشر اسلامیدانش پژوه مصطفيحقوق14701389
19نشست علمی حریم خصوصی در فقه و حقوقجوان آراسته حسينحقوق12991389
20نشست بررسي منابع شناخت معروف و منكر و مشروعيت آنجوان آراسته حسينحقوق14671389
صفحه از 2
تعداد موارد : 22