ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام54791394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني26131394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني27101390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني31721390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني16361390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني14371389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني17921389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني15651389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني26831388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني23281388