ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1باز‌شناسی نظام سلطهدهشیری محمد‍رضاعلوم سياسي621398
2ولایت در فرهنگ اسلام (مفاهیم، انواع و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن)اسكندری محمدحسین علوم سياسي2851398
3درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاماسكندری محمدحسین علوم سياسي13171397
4مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)آقاجانی علیعلوم سياسي10261397
5مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلامطالبی محمدحسینعلوم سياسي9091397
6بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي17751396
7ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي21411396
8برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي23291395
9مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي41101395
10مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي57221393
11مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي63041393
12گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي62271392
13کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي30651392
14سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي54111390
15سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي52561390
16پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي875051383
17فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي1011891379