ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گادامر و علوم انسانیمعين زاده مهديفلسفه علوم انساني4431398
2سبک زندگی اجتماعی با تاکید برآیات قرآنكافي مجيدجامعه شناسي4311398
3جرایم سازمان‌یافته در آینه سیاست کیفری اسلام، ایرانشمس ناتری محمد ابراهیمحقوق2101398
4نقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اسلامیپناهی علی‌احمدروان شناسي7241398
5تفسیر ساختاری قرآن کریمخامه گر محمدعلوم قرآني5021398
6روان‌شناسی در قرآن بنیان‌ها و کاربردهاکاویانی آرانی محمدروان شناسي3391398
7مفردات قرآنطيب حسينی سيدمحمودعلوم قرآني3521398
8کتاب مبانی و نظریه مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آننعمتي شمس آباد حسنعليمديريت2881398
9کتاب شخصیت در بزرگسالیکرا مکروان شناسي4041398
10کتاب مشاوره پیش از ازدواججان بزرگي مسعودروان شناسي4381398
11کتاب درآمدی بر پارادایم اجتهادی دانش عملیحسني سید حمید رضافلسفه علوم انساني3921397
12کتاب زن در قرآنبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي3611397
13 هرمنوتیک: معنا و زبان مختاری محمد حسینعلوم قرآني3031397
14کتاب بوم‌شناسی تاریخی جریان‌های فکری اصحاب ائمهچلونگر محمد عليتاريخ اسلام3041397
15معنا، واقع و صدق در گزاره های دینیسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني2501397
16رهبری و تحول سازمانی در اسلامشفيعي عباسمديريت2721397
17حقوق بشر در اسلام (مفاهیم، مبانی و مصادیق)جوان آراسته حسينحقوق3691397
18روان شناسی در قرآن و حدیث (جلد دوم)شجاعي محمدصادقروان شناسي4051397
19حقوق مدنی 7 عقود معین:قسمت بهاشمی سید احمد علیحقوق3701397
20تعارض در قانون مدنیدادمرزی سید مهدیحقوق3411397
صفحه از 22
تعداد موارد : 427