ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي39211395
2سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي51321390
3فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي1005831379