ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي37371395
2سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي48411390
3فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي999601379