ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1محمد سلیمی1551398
2کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل1541398
3رئیس دفتر ریاست1841398
4مدير داخلي نشريه اسلام و علوم اجتماعي1581398
5مجید کافی2331397
6كارشناس مسئول كارپردازي (علی یحیائی)15081396
7کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشی (ابراهیم عابدینی)13691396
8مدير داخلي نشريه مطالعات اسلام و روانشناسي28431393
9مدير داخلي نشريه روش شناسي علوم انساني (سيد علي طوسي)55201393
10مدير داخلي نشريه جستارهاي اقتصادي ايران (سيد محمد امام)28371393
11كارشناس گروه فلسفه و كلام (حسن نصرالهي)36681393
12مدير داخلي نشريه اسلام و مديريت ()25021393
13كارشناس مسئول فناوري اطلاعات (امير حسين عظيمي پور)37001392
14كارشناس برنامه نويسي سيستم(سيد محمد سعيد موسوي)22671392
15كارشناس تحلیلگر سیستم گروه فناوري اطلاعات(سيد مهدي موسوي نسب)19191392
16رئيس اداره دفترداري و تنظيم حساب‌ها (حسن اسماعیلی)18791392
17مدیر امور مالي (هادی فاضلی نیا)17751392
18مدير بودجه ، تشكيلات و تحول اداري (داود خالصي)12211392
19كارشناس مسئول اداره كارگزینی ()17241392
20دفتر تهران(اصغر ولي زاده) 5511392
صفحه از 3
تعداد موارد : 44