كتاب هاي گروه
شنبه 26 ارديبهشت 1388 نقش معلم در تربيت ديني-چاپ سوم
نويسنده: دكتر محمد داوودي
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات: 248
نوبت و سال انتشار: چاپ سوم، 1390
قيمت: 30000 ريال

توضيحات:
چكيده مختصر:
در نظام آموزش و پرورش رسمي، معلّم از ميان ساير عوامل تربيتي تأثير بارزتري در تعليم و تربيت دانش‌آموزان دارد. اين تحقيق، در صدد است ميزان و نحوه تأثير معلم در تربيت ديني و اخلاقي دانش‌آموزان و دانشجويان را مشخص كرده، صلاحيتهاي لازم براي ايفاي مطلوب اين نقش را تبيين كند. همچنين در صدد است تا موانع، فرا روي معلم را شناسايي كرده و راهكارهاي رفع آن موانع را نيز عرضه كند. اين تحقيق، به عنوان راهنما، براي معلمان، مربيان و كساني است كه در امر تربيت معلم به فعاليت مشغول‌اند مفيد خواهد بود.
-

   

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 قم - ابتداي شهرك پرديسان
تلفن: 32111
فكس: 32803090-025
پست الكترونيك:
info@rihu.ac.ir

  خدمات الكترونيك
منابع كتابخانه
مكاتبات اداري
پست الكترونيك
كاربران اينترنت
تلفنهاي داخلي
نشر الكترونيك
پورتال نشريات
خانه | بازگشت |
كاربر ميهمان (portalguest_2)


Powered By Sigma ITID.